5 år siden

Undgå pengeproblemer ved arbejdsløshed med privat lønsikring

Det er hårdt at være arbejdsløs, og det er de færreste i verdenen, som er sikret jobgaranti hele livet igennem. Ledighed er opslidende, og som om det ikke er nok med, at man skal bakse med alle de økonomiske bekymringer, som per automatik følger med arbejdsløsheden, så skal man også knokle for at finde et nyt job, så man atter kan få en stabil økonomi.

Derfor vælger mange at sikre sig selv via privat lønsikring. Med privat lønsikring kan du nemlig få udbetalt en vis procentdel af din tidligere løn. Nogle steder er det endda muligt at få så meget som 90% af din tidligere løn udbetalt, og det gør, at du ikke vil miste meget af din indkomst selv i en ledighedsperiode.

Brug en lønsikring beregner og find din månedlige pris

Der findes flere udbydere af privat lønsikring, og med en enkelt søgning på Google kan du præsenteret for mange af dem. Mange udbydere har en lønsikring beregner, så du nemt og hurtigt kan få overblik over, hvad det vil koste dig at købe lønsikring. Du skal ikke indsende nogen private oplysninger, så det er helt uforpligtende.

Din månedlige pris for lønsikring afhænger af din løn før skat, og jo højere din løn er, desto højere vil din pris være. Det månedlige gebyr for din lønsikring er dog kun en lille pris, når man tænker på, at du kan bevare op til 90% af din tidligere løn, hvis du går hen og bliver arbejdsløs.

Hvordan er privat lønsikring anderledes end medlemskab i en a-kasse?

Det er vigtigt at understrege, at privat lønsikring er en hel anden form for sikring ved arbejdsløshed end dagpengesystemet. Når du tegner en privat lønsikring, så tegner du i bund og grund en forsikring i et forsikringsselskab. Det er ikke meget anderledes, end når du tegner en ulykkesforsikring eller en rejseforsikring. Her bliver din forsikringssum så bare udbetalt til dig, hvis du går hen og mister dit job.

Der er dog visse krav, som du skal overholde, før du kan købe privat lønsikring. De mest gængse er, at du skal være over 18 år og under 60, at du har et arbejde, at du arbejder et bestemt antal timer om ugen, at du arbejder i Danmark, og at din bopæl er i Danmark. Du kan som regel ikke købe lønsikring, hvis du er selvstændig, studerende og ansat på løntilskud.

Når du er medlem af en a-kasse, så er du sikret gennem det offentlige. Ligesom ved privat lønsikring betaler du også et kontingent for at være med i a-kasse, og du skal overholde visse krav om job, bopæl m.m., før du kan få udbetalt dagpenge ved arbejdsløshed. Der er dog en hage ved dagpengesystemet, og det er, at du skal efterleve kravene om aktivering. Det betyder, at du ikke må sige nej til møder i jobcentret, du skal dukke op til diverse cv- og jobsøgningskurser, hvis du bliver indkaldt og meget.

Dette regelræs undgår du med privat lønsikring, da det er en uafhængig aktør, som udbetaler din forsikring til dig.