5 år siden

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du på nuværende tidspunkt ledig, eller er du interesseret i at lære mere om, hvad du har af muligheder, hvis uheldet skulle være ude, og du pludselig står uden job? Så kan det være en god idé at læse videre herunder. Vi gennemgår nemlig i denne artikel hovedpunkterne bag reglen om, at du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse som medlem af en a-kasse, der modtager dagpenge. Dette tilbud gælder både faglærte såvel som ufaglærte, og der kan derfor være god viden at hente, hvis du ønsker at øge dine egne muligheder for hurtigst muligt at komme ud på jobmarkedet igen.

I bund og grund handler en jobrettet uddannelse om at gøre dig bedst muligt rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet igen med ny viden.

Uddannelse

Hvem kan få glæde af en 6 ugers jobrettet uddannelse?

Det er naturligvis vigtigt for os at understrege, at tilbuddet ikke som udgangspunkt er rettet mod alle jobløse. Vi har herunder listet de kategorier, som du skal høre inde under, hvis du ønsker at kunne gøre brug af tilbuddet.

Vi kan allerede nu afsløre, at hvis du har en højere uddannelse (bachelor eller en kandidat), så er dette ikke et tilbud til dig.

  • Ufaglærte (afsluttet folkeskole og en gymnasial uddannelse)
  • Faglærte (eksempelvis elektriker eller kok)

Hører du ind under ovenstående kategorier, så kan du overveje, om en 6 ugers jobrettet uddannelse er det rigtige valg for dig på vejen mod et nyt arbejde.

Hvad har man mulighed for at lære?

Det er selvfølgelig altid interessant at finde ud af, hvad man har mulighed for at uddanne sig indenfor. Generelt set er der her tale om uddannelse indenfor brancher, som i forvejen lider af stor arbejdsløshed. Dermed kan du med en 6 ugers jobrettet uddannelse øge dine egne muligheder for at få et arbejde umiddelbart efter uddannelsens afslutning, da der allerede er efterspørgsel efter arbejdskraften.

Kan jeg komme på et seks ugers uddannelsesforløb med det samme?

Det er desværre ikke muligt straks at komme på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb. Som tommelfingerregel skal du forvente, at du som minimum skal have været ledig 5 uger.

Der findes dog et fåtal af kurserne, som du allerede kan påbegynde dagen efter, at du bliver ledig. Du kan læse mere om dette på Positivlisten, hvor det tydeligt vil fremgå, da disse uddannelser er markeret med en stjerne.

Skal jeg søge job, mens jeg er under uddannelse?

Du behøver ikke at søge jobs, hvis du er i gang med din 6 ugers jobrettet uddannelse. Det gælder endvidere, at du heller ikke skal møde op til møder med hverken jobcentret eller den givne a-kasse. Der kan derfor være god idé i at undersøge, om ikke der skulle være en jobrettet uddannelse, der kan fange din interesse.

Din økonomi er som udgangspunkt uændret. Du vil stadig modtage dagpenge, mens du er under uddannelse, og er der langt til den givne uddannelse, vil du kunne søge om tilskud og befordringsgodtgørelse. Dette skal dog undersøges ved den enkelte a-kasse.