4 år siden

Unge og A-kasser

Er du ung og i tvivl om, du skal melde dig ind i en A-kasse, så læs med her. Er du under 30, kan du, hvis du opfylder forskellige kriterier, få gratis medlemskab som studerende.

Aldersgruppen 25-29 år er den aldersgruppe med størst tilknytning til arbejdsmarkedet. 70% af dem er forsikret mod ledighed gennem en A-kasse. De resterende 30 % er ikke. Bliver de arbejdsløse, står de helt uden indtægt. Man er nemlig kun berettiget til at få dagpenge, hvis man er medlem af en A-kasse (og der er også krav om, hvor lang tid, man som minimum skal have været det).

Generelt om A-kasser

Der er, ifølge SparPenge.dk flere ting at overveje, når man skal beslutte, hvilken A-kasse man skal vælge. Da dagpengesatsen, det vil sige det beløb, man får udbetalt, hvis man er arbejdsløs, er det samme uanset A-kasse, så kan man være fristet til bare at vælge den billigste A-kasse. Men en A-kasse er meget mere, end muligheden for at få udbetalt dagpenge.

A-kasser har oftest bestemte faggrupper, men der findes også tværfaglige A-kasser, som er uafhængige af bestemte faggrupper – disse er blandt de mest populære. Udover et sikkerhedsnet i form af dagpenge i tilfælde af ledighed, tilbyder A-kasserne ofte gode kurser og rådgivning inden for jobsamtaler, jobsøgning og talentudvikling, som du bestemt vil kunne drage nytte af på længere sigt. Du får derudover også mulighed for at udnytte A-kassens netværk og derigennem styrke dit eget netværk af personer inden for samme faggruppe og sparre med andre, der er i samme situation som dig selv. På hver af A-kassernes hjemmesider kan du læse mere om de udbuddet af kurser og arrangementer, som bliver afholdt.

Er du interesseret i at melde dig ind i en A-kasse, kan du hurtigt og nemt udfylde en ansøgningsformular på den pågældende A-kasses hjemmeside. Bliver du i tvivl om, det er den rigtige A-kasse for dig, kan du nemt og hurtigt skifte A-kasse.

Kan man melde sig ind i en A-kasse som studerende?

Det var regelændringerne i 2009, der åbnede muligheden for at blive medlem af en A-kasse gratis som studerende under 30 år. Du kan altså melde dig ind i en A-kasse gratis som studerende også uden at have et studiejob. Det kan som studerende ligge langt væk at skulle melde sig ind i en a-kasse, hvor fordelene først er at mærke den dag, man skal ud på arbejdsmarkedet. Det er dog fornuftigt at være medlem af en A-kasse, når ens uddannelse afslutter, da man således har mulighed for at få udbetalt dagpenge så snart studiet er slut. Desværre oplever mange nyuddannede, at det er svært at finde job efter endt uddannelse og det bliver derfor hurtigt dyrt ikke at være medlem af en A-kasse. A-kassen dækker også, hvis du er færdig med uddannelsen i f.eks. juni, men har skrevet kontrakt med ansættelse i f.eks. september. Det kan altså være en stor fordel at være meldt ind i en A-kasse inden endt uddannelse, men der er også rig mulighed for at drage fordel af A-kassens tilbud om kurser og andre arrangementer under uddannelsen.

Regler for at få gratis a-kasse under 30 år:

  • Du skal være under 30 år
  • Du skal være studerende på en uddannelse på mindst 18 måneder.
  • Det er ikke nødvendigt at have et fritids- eller studiejob
  • Din uddannelse skal have en varighed på minimum halvandet år (90 ECTS-point)
  • Du må ikke modtage anden offentlig forsørgelse – herunder: pension, kontanthjælp, revalidering, mv.
  • Du skal have bopæl i Danmark før du startede på din uddannelse.
  • Du skal anmode om at få gratis medlemskab hvert år grundet kontingentfritagelse, men nogle A-kasser tilbyder automatisk at forny dette, hvis du oplyser uddannelsens længde.
  • Du må ikke – inkl. SU – tjene mere end beløbet svarende til det maksimale dagpengebeløb.
  • Gratis medlemskab gælder IKKE for ungdomsuddannelser
  • OBS! Du kan miste retten til dagpenge, hvis du ikke melder til A-kassen, at du er færdiguddannet senest 14 dage efter endt uddannelse – så HUSK at gøre dette.

Eksempler på gratis a-kasser for studerende